Bestuur

De Stichting Sport in Beeld kent een enthousiast en gedreven bestuur. Zij beschikken over een behoorlijke ervaring opgedaan in sport en besturen. En zetten zich met passie in om mensen te laten sporten en bewegen. Het bestuur bestaat uit: Jeroen Weijermars, Tim de Best, Rutger de Ligny, Leo de Vogel en Joost van der Wal.

Joost van der Wal

Voorzitter


Joost van der Wal (est. 1980) is de voorzitter van de Stichting Sport in Beeld.

“Als inwoner van Leiden ben ik al jaren op vele manieren bij Leidse sportevenementen betrokken. Soms als vrijwilliger maar uiteraard ook als fervent bezoeker.

Evenementen, zeker in combinatie met een sportief element, verbroederen mensen, zorgen voor beweging en energie. Om deze reden drijft het mij om, samen met Sport in Beeld, mooie evenementen in en rondom Leiden mogelijk te maken.”

“Met mijn ervaring als voorzitter van een sportvereniging en mijn werk als overheidsadviseur in gemeenteland, vervul ik met plezier een rol in het bestuur van de stichting. Ik doe dat altijd onder het motto: Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!”

Leo de Vogel

Secretaris


Leo de vogel (est. 1960) is de secretaris van de Stichting Sport in Beeld. Hij mag zichzelf het oudste bestuurslid van de stichting noemen.

"De eerste keer dat ik met Sport in Beeld in aanraking kwam, was in 2018. Ik had aangeboden vrijwilligerswerk te doen voor de Leidse Avondvierdaagse. Daarbij lag mijn focus vooral op de muziekindeling voor de fanfare die op de laatste dag voor en achter de lopers van de vierdaagse liepen.

Het verzorgen van de muziek deed ik ook al jaren met veel plezier voor de Leiden Marathon. Ook was ik secretaris bij een muziekvereniging. Er waren voor mij dus genoeg contacten om het entertainment van de Vierdaagse in te vullen.’’

“In 2020 werd ik gevraagd om tot het bestuur toe te treden. Als ‘verbinder’ sla ik bruggen tussen mijn vele contacten in Leiden en de Stichting Sport in Beeld. Op die manier kan ik datgene doen waar ik goed in ben en tegelijkertijd deuren openen voor Sport in Beeld ’’

“Het bestuurswerk is mij niet vreemd. In het verleden ben ik 12,5 jaar secretaris bij drumfanfare FBL geweest en 21 jaar voorzitter van een koksvereniging. Naast mijn huidige bestuursfunctie bij de stichting ben ik lid van de cao-commissie van FNV Catering.

Ook vervul ik een bestuursfunctie bij de Oranjevereniging Oegstgeest en ben ik secretaris bij de Vereniging van Radio Zend Amateurs uit Leiden.’’

Rutger de Ligny

Bestuurlid


Rutger de Ligny (est. 1986) is het jongste bestuurslid van de Stichting Sport in Beeld.

Sinds 2012 is Rutger betrokken als vrijwilliger bij Sport in Beeld. Vanaf het ontstaan van de Leidse Avondvierdaagse helpt hij mee met het organiseren van dat evenement en heeft Rutger geholpen het te laten uitgroeien naar een wandelevenement met ruim 1.000 deelnemers.

"Toen mij gevraagd werd om in het bestuur toe te treden hoefde ik niet lang na te denken. Want ik denk graag mee om nog meer mooi sportevenementen te organiseren of beter te maken. Dus daarom ben ik vanaf januari 2021 bestuurslid en voortrekker van de Rotary Santa Run Leiden.

Ik kijk er naar uit om samen met het bestuur en de enthousiaste vrijwilligers aan de slag te gaan om met elkaar nog meer mooie sportevenementen te bedenken of uit te bouwen”

Jeroen Weijermars

Aanjager


Jeroen Weijermars (est. 1970) is de geestelijk vader van Stichting Sport in Beeld. Indertijd opgezet met maar één doel: “Een actieve bijdrage leveren aan een gezonde en gelukkige samenleving, geïnspireerd door sport en bewegen.”

“In de afgelopen jaren heb ik samen gewerkt met een enorm peloton aan gedreven vrijwilligers en samen met hen veel mooie evenementen mogen organiseren. Ik ben ooit begonnen met de Leidse Avondvierdaagse, waarna er veel sportevenementen zijn bijgekomen. Daarom ben ik enorm trots op het vertrouwen dat Sport in Beeld in 2019 heeft gekregen om de Drijvende IJsbaan, een kerstijsbaan op de Nieuwe Rijn in Leiden, te mogen organiseren. “

“Wat mij betreft is het huidige bestuur niet alleen een versterking van de organisatie maar ook het starpunt van creativiteit waardoor we iedere keer weer op verrassende wijze sportevenementen kunnen blijven organiseren”.

Tim de Best