Over SSIB

Stichting Sport in Beeld is een not for profit organisatie gebouwd op de inzet van vrijwilligers en organiseert sport- en beweegevenementen in Leiden, waarbij meedoen belangrijker is dan het leveren van een sportprestatie. Dit vertaalt zich in een eenvoudige, maar uitdagende missie: “Sport in Beeld wil een actieve bijdrage leveren aan een gezonde en een gelukkige Leidse samenleving geïnspireerd door sport en bewegen.”

Na de oprichting van Sport in Beeld in 2012 maakte de organisatie een gestage groei door. Inmiddels organiseert Sport in Beeld zes evenementen in Leiden, ondersteund door ruim 150 vrijwilligers. Zij zijn bij alle activiteiten van de organisatie betrokken. Van websites maken, teksten schrijven, tot aan het verkeer regelen en de ticketverkoop. Met elkaar verzetten zij ruim 7.500 uur aan werk in een jaar.


Financiering van de organisatie

Sport in Beeld ontvangt geen structurele subsidies van de Gemeente Leiden of andere overheden. Dat betekent dat Sport in Beeld zichzelf financiert door middel van de inkomsten uit ticketing (kaartverkoop bij de evenementen) en sponsoring in cash en in kind.


Samenwerking met het onderwijs

Sport in Beeld heeft nauwe samenwerkingen met regionale basisscholen en scholen uit het Voortgezet Onderwijs, zodat hun leerlingen op een laagdrempelige wijze kunnen deelnemen aan de georganiseerde sport- en beweegevenementen. Zo zorgt Sport in Beeld ervoor dat de kinderen uit Leiden en omgeving meer in beweging komen.

Ook is er een nauwe samenwerking met mboRijnland. In het kader van ‘hybride onderwijs’ kunnen de studenten van het mbo leer- en werkervaring op doen op en rond de evenementen die worden georganiseerd.

Daarnaast vervullen leerlingen van het Stedelijk Gymnasium met veel plezier hun maatschappelijke stage bij de Drijvende IJsbaan.